BAYİ PANELİNE HOŞ GELDİNİZ...

Kurumsal

Kapsam Ve Bağlam

KAPSAM

2012 yılında kurulmaya başlanmış olan Ferra Filtre Osmaniye Organize San. Böl. Vali Celalettin Cerrah Blv. No:4 Toprakkale/Osmaniye/Türkiye adresinde bulunan üretim tesisinde otomotiv, iş makinaları ve endüstriyel araçlar için, yağ filtreleri, yakıt filtreleri, hava filtreleri, hidrolik filtreler ve hava kurutucu filtrelerinin, tasarım, üretim ve satış faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Yanında sol yanında Bilgin Steel ve Konfida firması, sağ yanında Cansan Metalurji firması, çaprazında ise Betong Yapı San. Ve Tic. A.Ş. firması vardır.

Ferra Filtre Çevre Yönetim Sistemi, çevre kazalarını azaltmak, çevre kazaları risklerini azaltmak, çevreye olan duyarlılığımızı artırmak için bu alanda atık yönetimimizi etkinleştirmek ve çevreye verdiğimiz zararı azaltmak için ulusal ve uluslararası standartlar, ISO 14001:2015 standardı ve ilgili diğer şartları yerine getirmektedir.

Ferra Filtre İSG Yönetim Sistemi, iş kazalarını azaltmak, riskleri tespit etmek, yaşam kalitesini artırmak, emniyetli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak, acil durumları yönetmek ve bilinçli çalışan bireyler haline getirmek için ulusal ve uluslararası standartlar, ISO 45001;2018 standardı ve ilgili diğer şartları yerine getirmektedir.

Ferra Filtre Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri özel istekleri, şartnameleri, ulusal ve uluslararası standartları, ISO 9001:2015 standardını, IATF 16949:2016 standardını ve diğer ilgili şartları uygulayarak, kaliteli ürün üretmeye, müşteri memnuniyeti oluşturmaya, tedarikçi geliştirmeye ve varlığını sürdürmeye, eğitimli personel oluşturmaya, riskleri tespit ederek ürün ve teslimat güvenliğini sağlamaya, üretim performans ve kapasitesini artırmaya, kendini ve ürün kalitesini sürekli iyileştirmeye, karlılık ve verimliliği artırmaya çalışmaktadır.

Ferra Filtre ’de çevre ve iş güvenliği ile ilgili uygulamaların yasal şartlar doğrultusunda yürütülebilmesi için anlaşmalı çevre uzmanı, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunmaktadır. Yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda ilgili uzmanlar tarafından yapılan çalışma hakkında firma bilgilendirilir ve tüm çalışanlara gerekli eğitimler verilir. Yasal olarak takip edilmesi gereken uygulamalar anlaşmalı uzmanlar tarafından takip edilerek raporlanır ve gerekli önlemler uzmanlar tarafından alınır / alınması sağlanır. Ferra Filtre ’de tüm süreçlerin yapmış olduğu faaliyetler Yönetim Sistemleri çerçevesinde ve Kalite Güvence koordinasyonunda yapılmaktadır. Yönetim Sistemleri süreçlerinin tüm bölümlerde uygulanması, süreç sahipleri/sorumluları tarafından sağlanmaktadır. Yönetim Sistemlerinin tam ve eksiksiz olarak uygulanması konusunda süreç sahipleri/sorumluları Yönetim tarafından desteklenmekte ve uygulamalar için yeterli kontrol ve yönetim sağlanmaktadır. Kalite Güvence tarafından yürütülen iç tetkiklerle uygulamalar izlenmekte, kontrol edilmektedir. İç tetkik sonuçlarına göre gerektiğinde düzeltici/önleyici/iyileştirici faaliyetler planlanmakta, uygulanmakta ve izlenmektedir. Üst yönetim, yılda en az bir kez Yönetim Sistemlerini gözden geçirerek sürekliliğini izlemektedir.


BAĞLAM

Paydaşlarımızın, sürdürülebilir başarı çalışmaları, insan kaynakları yönetimi, yönetim sistemleri, verimlilik ve finans yönetimi, uzun ve kısa vadeli planların belirlenmesi ile ulusal ve uluslararası rekabette öncü, ürün geliştirme, teknolojik gelişme, yaşanabilir çevre oluşturmayı, ölçme ve analiz faaliyetleri sonucunda aldığı önlemler ile global çevre sorunlarının önlenmesine katkıda bulunmayı, teknolojik gelişme, bireysel gelişme çalışmaları ile kaynak tüketimini en aza indirmeyi, pazar geliştirme çalışmaları ile sürekli gelişen şirket olmayı hedefliyoruz.

Çalışanlarımızın, şirket içi ve şirket dışı eğitimleri ile ürün kalitesini artırmayı, ürün güvenliği, çevre güvenliği ve İSG güvenliği risklerini azaltmayı, çevre bilincini artırmayı, atık ayrıştırmalarını doğru yapabilen, çevre boyutlarını ve etkilerini anlayan, çevre kazalarını önemseyen ve önlemeye çalışan bireyler haline getirmeyi, ekip çalışmalarına önem vererek yetkinliklerini geliştirmeyi, öneri ve iyileştirme faaliyetleri ile problem çözme, karar verme, liderlik özelliklerini geliştirmeyi, zamanında yapılan periyodik muayene ve bakımlar ile iş kazalarını azaltmayı, duruş sürelerini azaltmayı, performans takibi ve motivasyon çalışmaları ile verimlilik, sürekli iyileştirme sağlayarak şirket kültürünü artırmayı hedefliyoruz.

Tedarikçilerimizin, denetim ve geliştirme eğitim programları ile proje yönetimi, ürün geliştirme, verimlilik, maliyet düşürme, kalite anlayışını geliştirme ve hata önlemeyi, yasal şartlara uyumu artırmayı, çevre bilincinin artırılması, geri dönüşümü olan hammaddeler kullanımını, atık oranlarını azaltmalarını, malzeme güvenlik bilgi formları ile yasaklı malzeme kullanılmamasını, çevre boyut ve etkilerini ölçme, izleme ve iyileştirmelerini hedefliyoruz.

Toplumsal olarak gerçekleştirdiğimiz ürün ve hizmet sunumları ile doğal kaynakların verimli kullanımı, çevre kazalarını önlemeyi, çevresel riskleri en aza indirmeyi, İSG yönetim faaliyetlerinin etkinliğini artırarak, farkındalığı arttırmayı, ulusal ve uluslararası gerekliliklere uyumu arttırmayı, iş kazalarını asgariye indirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği risklerini ve tehlikelerini azaltmayı hedefliyoruz.